Sv. Ģertrūdes baznīcas vēsture 
  
Ne reizi vien ir gadījies dzirdēt jautājumu: Kāpēc Rīgā ir divas Sv. Ģertrūdes baznīcas – Vecā un Jaunā? Patiesībā abu baznīcu vēsture ir cieši saistīta un sākusies jau viduslaikos, jo pirmo reizi Sv. Ģertrūdes baznīca pieminēta 1413. gadā, kā tāda, „kas jau sen pastāv”.

Ceļotāju aizgādnei Svētajai Ģertrūdei veltītās baznīcas un kapelas Eiropā parasti būvēja ārpus cietokšņiem pie nozīmīgiem tirdzniecības ceļiem. Arī Rīgas Sv. Ģertrūdes baznīca vienmēr atradusies ārpus pilsētas mūriem, kamēr vien šie mūri pastāvējuši.

Otro reizi rakstītajos avotos Ģertrūdes baznīca pieminēta 1478. gadā. Rīga tolaik esot bijusi apkrauta ar baznīcas lāstu
1, un tā noņemšanai no Rēveles2 nesa svētītu eļļu. Bet kad eļļa bija atnesta līdz Rīgas vārtiem, tie jau bijuši slēgti, un eļļas trauku  nolika uz Sv. Ģertrūdes baznīcas altāra, lai nākamajā dienā svinīgā procesijā ienestu pilsētā. Šī baznīca, domājams, atradusies tagadējā Brīvības un Elizabetes ielas stūrī un tikusi nodedzināta Livonijas kara sākumā.

lasīt tālāk »
Baznīcas pamatakmens likšana 

Jaunās Sv. Ģertrūdes baznīcas pamatakmens likšana 1903. gada 29. maijā, pēc laikrakstu „Baltijas Vēstnesis”, 30.05.1903., Nr.119, un „Dienas Lapa”, 30.05.1903., Nr.119, materiāliem.

29. maijā1 ap diviem pēcpusdienā tirgus laukumā pie Lielā pumpja lika pamata akmeni Jaunajai Ģertrūdes baznīcai. Būves iežogojumā, kas bija jauki izpušķots, pulcējās draudzes locekļi. Visapkārt plašajā laukumā bija milzum daudz tautas. Uz svinīgo pasākumu bija ieradušies: Vidzemes vicegubernators P. Nekļudovs, Vidzemes ģenerālsuperintendants G. Ērns, Rīgas mācītāji, skaitā ap 35, pilsētas valdes un abu ģilžu pārstāvji un Ģertrūdes draudzes administrācija.

Ceremonija sākās ar himnas „Dievs kungs ir mūsu stiprā pils” dziedāšanu orķestra pavadījumā. Tad Ģenerālsuperintendants teica runu vācu valodā, iesākot to ar Pētera 1. vēst. 2, 6. pantu:  „redzi, Es lieku Ciānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un, kas tic uz Viņu, nepaliks kaunā.” Viņš izteica pateicību visiem, kas „ar brīnišķīgu upurēšanas prieku piedalījušies dāvanu lasīšanā un pasniegšanā Dieva nama būvei.”

lasīt tālāk »
Dievnama iesvētīšana 

Jaunās Sv. Ģertrūdes baznīcas iesvētīšana 1906.gada 11. jūnijā*, pēc avīzes „Balss”, 12.06.1906., Nr. 114, materiāliem.

Noteiktā stundā ar ziedu vītnēm izrotātā Jaunā Ģertrūdes baznīca jau bija pārpildīta ar tiem draudzes locekļiem, kam bija laimējies tikt pie ieejas kartes. Galvenā ieeja vēl bija slēgta. Torņa zvana skaņām un kora dziesmai atskanot, administrācijas priekšnieks Mūndels nodeva atslēgas Jēkaba (tolaik luterāņu) baznīcas virsmācītājam Girgensonam, kurš atslēdza durvis. Dievvārdi sākās ar dziesmu „Cik mīlīgas un svētīgas” bazūņu un ērģeļu pavadījumā.

Baznīcas iesvētīšanas ceremonijā piedalījās Baltijas ģenerālgubernators V. Sollogubs ar pavadoņiem, bijušais ģenerālsuperintendants G. Ērns, mācītāji, un citi goda viesi. Iesvētīšanas runu altārī teica virsmācītājs Girgensons par Jesajas 57.nod. vārdiem „Es dzīvoju augšā un svētnīcā..”. Viņš izteica pateicību visiem, „kas pie šī dievnama celtniecības strādājuši.”

lasīt tālāk »
Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00,
sākot ar 22.08.

Богослужение
на русском языке:

воскресенье 16.00
Подробнее


Tezē svētbrīži
atsāksies septembrī
Uzzini vairāk
Sk.Tezē jaunumus
facebook.com

Bībeles stundas

notiek svētdienās pēc dievkalpojuma
Atsāksies rudenī


Draudzes koris

mēģina svētdienās 10.10
Uzzini vairāk

Nedēļas lozungs
"No ikviena, kam daudz dots, daudz prasīs un, kam daudz uzticēts, no tā vairāk atprasīs."
Lk 12:48

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
  Pieteikties

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās
no 13.00 līdz 18.30
draudzes kancelejā

Mācītājs Guntars Dimants
divas reizes mēnesī notur
rīta dievkalpojumus
Rīgas Domā (trešdienās) un Dienas centrā "Paaudzes",
Ūnijas ielā 49
(otrdienās).


Draudzes ērģelnieks

Aivars Kalējs


Kancelejas darba laiks:
trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 18.30


Mūs var atrast

Brīvības ielā 119, Rīgā
(Tallinas, Brīvības un Cēsu
ielas krustojumā)

>> Skatīt kartēSk. mūsu lapu arī
facebook.com
© 2013 Jaunagertrudesdraudze.lv.
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija »