2020. gada 4. aprīlis
Vārdadienas:
Valda, Herta, Ārvalds, Ārvalda, Ārvaldis
Kādēļ lai saka tautas:
kur, kur tad ir viņu Dievs?! –
Jo mūsu Dievs ir Debesīs,
Viņš dara visu, kas tam tīk.
(Ps 115:2.3)

Neredzamais – Dieva mūžīgais
spēks un dievišķība – tas prātam
atklājas Dieva redzamajos darbos,
kas darīti kopš pasaules radīšanas.
(Rm 1:20)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Tezē svētbrīdis

sestdienās 19.00

Dievkalpojumi un Teze svētbrīži
līdz Lieldienām nenotiek

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119, Rīga,
LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Es nerunāju par kādiem “tiem cilvēkiem”, bet mums visiem, mani ieskaitot. Mēs visi stāvam vislielākās krīzes priekšā katru dienu. Šīs krīzes vārds ir - Dieva valstība. Kamēr neesam atrisinājuši Dieva valstības uzdotos jautājums, visiem citiem nodomiem un pūliņiem ir sekundāra nozīme.

Jēzus saviem apsūdzētājiem sacīja: “jūs esat no sava tēva – velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs.” Tas ārkārtīgi aizskāra klātesošos. Aizstāvoties tie piesauca Ābrahāmu par savu tēvu. Taču, Jēzus norādīja, ka Ābrahāms nav tiem devis neviena iemesla dzīvot ienaidā, dusmās un netaisnībā.

Vārds “tēvs” nepārprotami norāda uz kādu, kas ir iemesls jeb cēlonis esošajam. Kāds, kurš izraisa procesus un ietekmē notikumus. Velns ir cēlonis un dzinējspēks meliem, dusmām, naidam un slepkavībai, jeb nāvei. Nav cilvēka, kas būtu brīvs no tā. Kā viens no izšķirošajiem rīkiem velna arsenālā ir nāve. Tā ikvienu cilvēku saslēdz bailēs ar no tā izrietošajām sekām. Tā liek burtiski cīnīties par katru sekundi dzīves. Dzīve ir īsa, bet iespēju, piedāvājumu ir tik daudz. Uz nāves fona, cilvēka dzīves vērtību nosaka nemitīgās cīņas “trofeju” daudzums. Ja ne citādi, tad vismaz var “lepoties” ar paštaisnību un citu tiesāšanu. Taču tā aizvien ir un paliek dzīve nāves ēna, jeb velna varā.

Tikmēr Jēzus sniedz citu piederību. Piederību citam Tēvam – visa radītājam un dzīvības devējam. Cik daudz skaistu līdzību Jēzus ir atstājis, aprakstot Dieva valstību. Tās ir pilnas ar žēlastību, žēlsirdību, līdzjūtību, piedošanu un mīlestību. Pilnas ar dzīvību. Debesu Tēvs ir iemesls un dzinulis katrai labai domai, vārdam un rīcībai. Uzticēšanās Jēzum, mūs padara par dalībniekiem mūžīgā un neizsīkstošā dzīvībā. Šajā valstībā dzīves vērtība ir mērojama Dieva mīlestībā uz mums. Ja ir kaut kas patiesi vērts, tad tā ir šīs mīlestības saņemšana un došana tālāk. Mēs viens otram esam lielākā vērtība, to apliecina Tēva mīlestība uz mums. Kā liecība tam ir 72 gadus vecā Itāļu priestera pašaizliedzīgā rīcība. Viņš ziedoja draudzes dāvināto plaušu ventilatoru gados jaunākam slimniekam. Drīz vien mācītāja dzīve aprāvās, viņš devās pie dzīvības Kunga.

Būt inficētam ar Dieva valstību, nozīmē kļūt jaunam radījumam, brīvam no bailēm, naida, ļaunuma un nāves. Jēzus saka: “Ja es runātu ko citu, es būtu melis.” Jēzus dzīve un nāve ir garants viņa vārdu patiesumam: “Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi... kas Manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam!”

Jūs varētu jautāt, kur palika virsrakstā manis pieminētie akmeņi? Ļaunuma varā mītošam cilvēkam tie noder, lai mestu savam upurim. Dieva mīlestības varā dzīvojošam tie noder pateicības un kalpošanas altāra celšanai.

Šis ir labākais laiks, lai saņemtu un līdz dalītu Dieva Valstību. Paliksim vienoti Kristū, atbrīvoti no bailēm un nāves. Un pieminēsim cits citu savās lūgšanās!

Āmen.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »