2020. gada 10. jūlijs
Vārdadienas:
Lija, Olīvija
Lai audžu audzes daudzina
Tavu veikumu, lai pavēsta
Tavus varenos darbus.
(Ps 145:4)

Lai žēlastība, kas aug plašumā,
sasniegdama daudzus, vairotu
lielāku pateicību Dieva godībai.
(2Kor 4:15)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00

Tezē svētbrīdis

sestdienās 19.00
 Atsāksies septembrī

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30


Jēzus sniedz arī atbildi, kāpēc naida turēšana sirdī ir līdzvērtīga, pat smagāka nekā slepkavība. Jo slepkavība, parasti ir pēkšņu, neplānotu emociju un kaislību eksplozijas rezultāts. Tikmēr dusmas un naids ir apzināti krātas un vairotas kaislības, un to izraisītās rīcības sekas nav nejaušība. Šādā situācijā cilvēks apzināti atsakās pretoties dusmām un izvēlas iet naida un atriebības ceļu. Naids lēnām pārņem prātu un tad inficē cilvēka gribu, deformējot personību kopumā. Tādejādi var pavisam droši runāt par cilvēces kopīgu dabas samaitātību jeb iedzimto grēku. Atrodoties savstarpējā mijiedarbībā, mēs “inficējam” viens otra gribu, izvēli un rīcību. Jēzus šodienas evaņģēlijā nepārprotami norāda uz to, ka grēks nav vienkārši likuma neievērošana, bet gan iekšējs dvēseles stāvoklis, kur grēks ir kā ķīlis, kas izraisa plaisu un attālināšanos no Dieva un cilvēkiem. Baznīctēvi to ir salīdzinājuši ar ratu riteni, kurā cilvēki ir spieķi, bet Dievs ass. Jo tuvāk mēs virzāmies viens otram, jo tuvāk atrodamies Dievam un otrādi. Mēs nevaram tuvoties Dievam, attālinoties no līdzcilvēkiem. Visa mūsu ticības dzīve, lūgšanas, grēksūdzes, sekošana Kristum nav nekas cits kā šīs dvēselē esošās plaisas aizpildīšana, dziedināšana. Ticība un kopība ar Kristu mūs dara veselus, esot kopībā vienam ar otru. Tas palīdz saprast, kādēļ ļaunais sēj nesaskaņas, šķelšanos, maldus un naidu starp cilvēkiem, lai mūs atkal darītu par svešiniekiem.

Mēs neesam aicināti vienoties ap sevis pašu izdomāto taisnīgumu, kas, tā vietā, lai apvienotu, nošķir un sanaido cilvēkus, bet esam Dieva aicināti un pulcināti kopībai, kas “nav no šīs pasaules”. Apustulis Pāvils pamudina pretoties pasaules maldiem tik ilgi, “līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņā uz Dieva Dēlu, līdz sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazi bērni, kas tiek mētāti un aizrauti līdzi katram mācības vējam cilvēku viltīgajā spēlē, ar kuru tie ievilina maldos. Apliecinādami patiesību mīlestībā, mēs pieaugsim Kristū, kas ir galva visam.” (Ef. 4:13-15) Tā ir vienotība, kuras priekšnoteikums ir mīlestība un vienība ticībā, kas izpaužas sadraudzībā un ir uzcelta uz evaņģēlija un apustuļu mācības.

No Jēzus sacītā varam noprast, ka labākā upurdāvana Dievam, tas, kas tiešām ir taisns un labs, ir izlīgums, ko izraisa piedošana. Žēlastība un piedošana ir “zāles”, kas atjauno un dziedē ikvienu ievainojumu, kliedē tumsu un sniedz patiesu prieku. Lai sasniegtu un uzturētu šo vienotību un cilvēces dziedināšanu, mums ir neatlaidīgi jācīnās pret kaislībām, kas mūs šķir no brāļiem un māsām. Apustulis Pēteris raksta: “Jo, kas grib dzīvi mīlēt un redzēt labas dienas, lai attur mēli no ļauna un lūpas no viltus runām, lai novēršas no ļauna un dara labu, lai meklē mieru un pēc tā dzenas.” (1Pēt 3:10-11) Dzīvība ir apslēpta tajā, kas līdzcietībā mūs glābdams, ir pacietis visu netaisnību un atdevis savu dzīvību par mums mirdams pie krusta. Kā caur pravieti Jesaju Dievs saka: “Tādēļ ka esi man vērtīgs, tu pagodināts, un es mīlu tevi.” (Jes 43:4) Dievam ikviena dzīvība ir vērta un dārga!  “All lives matter!”

Āmen.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »