2020. gada 23. septembris
Vārdadienas:
Vanda, Veneranda, Venija
Uz mūžiem Viņš izpostīs nāvi.
(Jes 25:8)

Šajā teltī būdami, mēs grūti
nopūšamies zem smagās nastas,
jo negribam palikt bez apģērba,
bet gribam būt ietērpti, ka
dzīvība aprītu to, kas mirstīgs.
(2Kor 5:4)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Tezē svētbrīdis

sestdienās 19.00
Uzzini vairāk >>

Iesvētību kurss
trešdienās 19.00
baznīcas mazajā zālē
Uzzini vairāk >>

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Konsultācijas un atbalstu

sociālo problēmu risināšanā
iespējams saņemt katra mēneša
2. svētdienā no 10.00 līdz 11.00 baznīcas priekšnamā (narteksā)

Tālr. 26331770 (Alda)

Nedēļas lozungs
Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība, un Svētā Garasadraudzība lai ir ar jums visiem! (2Kor 13:13)


04 Plkst. 11.00 - Pļaujas svētku dievkalpojums
Svētdienas skolas sākums
Oktobris

DSC071841
 

Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā. (Jņ 12:46)

16. septembrī plkst. 19.00 sāksies

Iesvētību kurss

Nodarbības notiks trešdienās no 19.00 līdz 21.00 baznīcas mazajā zālē.  Mācību grafiks >>

DSC05463as_25_72

Piedalīties Iesvētību kursā sirsnīgi aicināti visi, kas vēlas iepazīt kristietību vai atsvaidzināt ticības mācības pamatus, tapt kristīti un iesvētīti, laulāties baznīcā un kristīt bērnus, sastapt jaukus cilvēkus un iegūt draugus.

Pieteikšanās: guntars.dimants@lelb.lv, vēstulē norādot vārdu, uzvārtu un tālr. numuru. Neskaidrību gadījumiem: 29461947

Mēs dzīvojam laikā, kad ir pieejami gatavi viedokļi par notiekošo ap mums. Daļa no tiem ir objektīvi, bet pārsvarā tas ir subjektīvs autora skatījums. Balstoties tikai citu cilvēku radītos viedokļos, pastāv milzīga iespēja tā arī nekad nepiedzīvot personīga atklājuma prieku. Kristīgā ticība un tās radītā Baznīca noteikti ir vērtas, lai tās atklātu un iepazītu personīgi. Iesvētību mācību kurss ir brīnišķīgs veids kā iegūt pieredzi par to, kas ir Dievs, cilvēks, ticība un baznīca.

Uz tikšanos!

Mācītājs Guntars Dimants Trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Lasījums no Lūkas evaņģēlija 17:11-19Brooklyn_Museum_-_The_Healing_of_Ten_Lepers_Guerison_de_dix_lepreux_-_James_Tissot_-_overall1

Šodienas Vecās derības lasījumā ir atrodams nepārprotams pamudinājums uz kopību. Izraudzītā tauta tiek aicināta nākt Dieva priekšā ar pateicību un prieku, pienesot dāvanas un slavu. Citiem vārdiem, tas ir aicinājums svinēt Dieva žēlastību. Patiesībā visa Bībeles vēsts ir aicinājums atjaunot kopību ar Dievu un cilvēkiem – dzīvot mierā. Tomēr šāda kopība cilvēkiem izrādās liels izaicinājums. Šodienas evaņģēlijs liek pievērst uzmanību šim faktam.

Jēzus ir ceļā uz Jeruzalemi. Viņš iet pretī lielajam Dieva nodomam – cilvēces glābšanai. Nonākot apvidū starp Galileju un Samariju, viņš sastop desmit spitālīgus vīrus. Tie, iztālēm apstājušies, lūdz Jēzu apžēloties un dziedināt tos. Tas nav tikai formāls stāstījums par nedziedināmi slimu cilvēku brīnumainu dziedināšanu. Notikums skar cilvēku dzīvi, kas nošķirti no ģimenes, sabiedrības un Tempļa rituāliem. Vēl vairāk, tas netieši atklāj visas sabiedrības neveselumu. Tā ir sadalīta dažādās grupās pēc sociālā stāvokļa, fiziskās veselības, tautības un ticības. Taču šī kaite ir vēl komplicētāka – arī katrs atsevišķs grupējums nav vienots sevī. To skaidri iezīmē desmit spitālīgo grupa. Vienojošais elements ir visus skārusī slimība – kopīga bēda un liktenis - taču tas ir nepastāvīgs faktors. Kad visi ir piedzīvojuši dziedināšanu, pār deviņiem nāk apskaidrība, viens no mums ir cittautietis. Līdz šim kopā pavadītais laiks un dalīšanās it visā izgaist līdz ar miesas brūcēm. Nekas vairs šos deviņus nesaista ar svešinieku - samārieti. Agrākās kopības vietā ienāk sadalījums, jeb kā šodien mēdz sacīt polarizācija. Tas apraksta visaptverošu procesu, proti, iesākumā sabiedrība sadalās grupās, tad grupas atstumj desmit slimos, un beigās deviņi atstumj vienu. Stāsta beigās samārietis paliek pēdējais atstumto sarakstā – visu upuru upuris.

Vai tas nav pārsteidzoši, tieši šis pēdējais ierauga, ko nozīmē būt izglābtam? Viņš vienīgais šajā notikumā atskārst, ka miesas dziedināšana ir tikai terapijas sākums. Slimības sakne ir dziļāka, tā mājo sirdī novilkto robežu līmenī. Pilnīga atveseļošanās iesākas, noticot, ka kopība, kur ikviens var justies droši, priecāties par dzīvi un cilvēkiem līdzās, ir apslēpta kopībā ar Jēzu. Jēzus saka dziedinātajam: “celies ej, tava ticība tevi ir izglābusi.” Tā ir ticība, kas ļauj piedzīvot, ko nozīmē būt atbrīvotam, izglābtam no postošas kārtības, kuras varā atrodas visa cilvēce. Ticībā mēs esam darīti par Dieva bērniem un esam izglābti.

Tā ir Dieva žēlastība, ka Viņš mūs pulcina kopā savā namā, lai mēs ņemtu dalību kopībā, kur Viņš mūs apņem ar savu piedošanu, pulcina pie viena galda, sniedzot pats sevi un atlaižot mājup ar vārdiem: “ejiet ar mieru un kalpojiet ar prieku tuvākajam un Dievam.” Tāpēc mēs ik reizes varam iziet no baznīcas un doties jaunā nedēļas gājumā dziedināti, izglābti, stiprināti ticībā un izlīdzināti ar Dievu un cilvēkiem līdzās. Ar bijību lai turam šo dāvanu

 

 

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »