Klusu, trokšņi, pasaul’s nieki! 
Dieva draudze, draudze svēta, uz šo draugu paraugies!
Tam tu esi novēlēta, tas dod mūžam priecāties.

Kāda augsta svētība tev šais dienās gādāta!

Klusu, trokšņi, pasaul’s nieki!
Sirdī mums aust debess prieki.

‌(94. dziesma, 4.pants, Jaunā Dziesmu grāmata)

Svēta draudze! Ko tas nozīmē?  Tā ir piederība Dievam, jeb dzīve kopā ar Viņu. Šo kopības esamību Dievs ir apstiprinājis savā Dēlā, kuru drīkstam uzlūkot un iepazīt kā draugu! Šim Draugam mēs esam novēlēti un šajā novēlējumā nepārprotami ieskanas derības nots. Kopš Vecās derības laika ir zināms, ka derību ar tautu Dievs noslēdz vienpusēji. Jēzus ir labais Gans, kas meklē, atrod un atnes mājās pazudušo - piešķir dievbērnību. Piederēt Dievam, nozīmē būt kopā ar Viņu nākotnē – nebeidzamā dzīvībā. Šī derība unpiederība, sniedz prieku.  

lasīt tālāk »
Uzruna Ziemassvētkos 
"Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību." (Jņ.1:14)
Dieva iemiesošanās
notikums ir viens no lielākajiem brīnumiem! Tas apgāž visus zināmos mītus par Dieva dabu un būtību. Caur savu Dēlu, Dievs atklāj pasaulei patiesību - dzīvība ir iespējama vienīgi tur, kur valda beznosacījuma mīlestība un žēlastība. Viņš ne tikai to atklāj, bet arī pats piepilda - svētajā dzimšanā, nesavtīgajā kalpošanā, krusta nāvē un Augšāmcelšanā.
lasīt tālāk »
Lai mums visiem svētīta, skaista un izdevusies vasara!  
“Kad Pēteris vēl runāja, redzi, spožs padebesis tos apēnoja, un pēkšņi balss no padebeša atskanēja: “Šis ir Mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu!” (Mt.17:1(5)8) 

Vasara ir iespēja vairāk laika pavadīt kopā ar ģimeni un draugiem. Būt sabiedrībā.
Tas nozīmē veltīt ilgāku laiku komunikācijai. Taču tieši komunikācija bieži vien izrādās mūsu vājais punkts. Nevērība savstarpējā saskarsmē izraisa nesaskaņas, kas skar turpat vai visas dzīves jomas.
Mēs tik bieži neieklausāmies sacītajā. Kamēr vēl otrs runā, mēs jau gatavojam atbildi, lai pamācītu vai aizstāvētu savu viedokli. Iepriekš minētais teksts zīmīgi noslēdzas ar Dieva pamudinājumu: “Klausieties!

lasīt tālāk »
Uzruna Lieldienās 
"Pat ja iešu pa nāves ieleju, ļaunuma nebīšos, jo tu esi ar mani, tavs zizlis un spieķis drošina mani.” (Ps.23:4)

Kad dziesminieks Dāvids saka – pat ja iešu pa nāves ieleju – ar to viņš nedomā kādu ekskluzīvu notikumu. Proti, it kā nāve būtu kāda pēkšņa traģēdija uz visādi citādi mierpilnās cilvēces kultūras fona. Patiesībā viss ir daudz sarežģītāk. Šī Dāvida dziesma apraksta
cilvēka dzīvi, kur patiesā drošība un miers ir rezultāts apzinātai un iepazītai Dieva klātbūtnei. Visādi citādi šī pasaule ir pilna apdraudējumu, un nāve ir kā neatņemama tās sastāvdaļa. Turklāt Dāvids te nemin nāvi kā bioloģisku neizbēgamību, bet drīzāk kā kulmināciju cilvēku realizētajai skaudībai un sāncensībai, un naidam, kas no tām izriet. Tādēļ miers un patvērums nav rezultāts cilvēku politiskajām, ekonomiskajām vai militārajām aktivitātēm. Tā ir “izkāpšana” no esošās lietu kārtības, ļaujot sevi apņemt Dieva mīlestībai. To pieredz tikai tie, kas seko Dievam kā ganāmpulks seko savam ganam vai mācekļi – savam skolotājam. Tā ir pārvērtība, kas iesākas cilvēka sirdī. Pravietis Jesaja to salīdzina ar sastapšanos ar gaismu, kurā pēkšņi visu ieraugi pavisam citām acīm. “Tauta, kas staigā tumsā, redzēs varenu gaismu, tumsības zemes mītniekiem atspīdēs gaisma” (Jes.9)
 
lasīt tālāk »
Jo nav neviens cits vārds dot 
“Viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā JĒZUS, jo Viņš izglābs savu tautu no grēkiem.” (Mt.1:21)

Vai esat jautājuši saviem vecākiem kā viņi izvēlējās jūsu vārdu? Reizēm vārda izvēle bērnam ir viens no lielākajiem vecāku izaicinājumiem. Tie meklē starp populārākajiem vārdiem,  radu rakstos esošajiem vai draugu lokā atrodamajiem vārdiem.

Kristieši mēdz izvēlēties bērnam kādu no Bībeles ievērojamo cilvēku vārdiem. Piemēram: Dāvids, Estere vai Jēkabs. Savukārt Bībeles laikos bērna vārdu izvēlējās saistībā ar Dieva klātbūtnes svētībām. Dāvids nozīmē “mīļotais”, Estere “zvaigzne”, Jēkabs “lai Dievs sargā”.

lasīt tālāk »
Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00
 
Богослужение
на русском языке:
 воскресенье 16.00
Подробнее

Vasaras nometne
3.– 5. augustā
Gaujaslīčos, Cēsīs
Uzzini vairāk

‌Tezē lūgšanas

notiek sestdienās 18.00
(ieeja no Cēsu ielas)
Uzzini vairāk
Sk.Tezē lapu arī
facebook.com

Bībeles stundas

notiek svētdienās pēc dievkalpojuma
 
Jauniešu vakari

sestdienās 16.00
Uzzini vairāk:
22042928 (Ilze)
Sk. arī facebook

Draudzes koris
mēģina svētdienās 10.10

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu dienas centrs „Paaudzes”
gaida apmeklētājus un arī palīdzīgas rokas
Lasīt vairāk


Noderīgas tiešsaites


Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca

Pie baznīcas
satiku kādu vīru,
Un tam vaicāju,
Pa kuru ceļu
man doties tālāk?
Viņš uzlūkoja mani
un teica:
Īstais ceļš ir tikai viens,
Un tas sākas šeit!

/Livars/

livars.blogspot.com

2018. gada 20. aprīlis
Vārdadienas: Mirta, Ziedīte
Nedēļas lozungs
Kristus saka: "Es esmu Labais Gans, Manas avis klausās Manā balsī, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību." (Jņ 10:11,27,28)

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
  Pieteikties

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās
no 13.00 līdz 18.30
draudzes kancelejā

Mācītājs Guntars Dimants
divas reizes mēnesī notur
rīta dievkalpojumus
Rīgas Domā (trešdienās) un Dienas centrā "Paaudzes",
Ūnijas ielā 49
(otrdienās).


Draudzes ērģelnieks

Aivars Kalējs


Kancelejas darba laiks:
trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 18.30


Mūs var atrast
Brīvības ielā 119, Rīgā
(Tallinas, Brīvības un Cēsu
ielas krustojumā)

>> Skatīt kartē


Sk. mūsu lapu arī
facebook.com
© 2013 Jaunagertrudesdraudze.lv.
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija »